TEST


Czy jesteś w toksycznej relacji ?

Toksyczna relacja to związek, w którym brak jest partnerstwa oraz poszanowania drugiej osoby. Zachowania jednej strony powodują dyskomfort psychiczny lub nawet fizyczny drugiej. Często osoba toksyczna przejawia cechy lub zachowania narcystyczne lub jest osobą z zaburzeniem osobowości typu narcystycznego, histrionicznego, nawet psychopatycznego.

Rozwiązując test możesz poznać takie zachowania lub sposoby manipulacji, o których wcześniej nie miałaś / miałeś pojęcia. 

Znajdź czas i przestrzeń dla siebie. Przeczytaj pytania oraz opisy sytuacji, i na spokojnie udziel odpowiedzi. Pamiętaj - to jest Twój test i w żadnym wypadku nikt nie będzie Ciebie oceniał.

 

PYTANIA

1. 
Czy czujesz, że w Twojej relacji brak jest partnerstwa?

Brak partnerstwa to poczucie braku szacunku, zaangażowania i wsparcia. To sytuacje kiedy jedna strona traktuje drugą z wyższością, decyduje lub wywiera wpływ na decyzje w kluczowych kwestiach związku.

2. 
Czy czujesz się kontrolowana / kontrolowany ?

Osoba toksyczna potrzebuje ustawicznej kontroli Ciebie, Twoich emocji, uczuć, jak masz się zachowywać, a nawet ubierać; nierzadko pieniędzy oraz osób, z którymi wolno lub niewolno Ci się spotykać.

3. 
Czy czujesz, że druga osoba przerzuca na Ciebie winę ?

Polega na zrzucaniu na Ciebie odpowiedzialności za powstałe sytuacje, czy też stany emocjonalne. Osoba toksyczna w ten sposób kreuje się na kogoś kto jest nieomylny. Nie pozwala aby ktokolwiek mógł podważyć jej wizerunek, żeby nie okazało się jaka jest naprawdę. Jeśli coś lub ktoś to podważa manipulator to wypiera zrzucając winę na drugą osobę, nierzadko w agresywny sposób. 

4. 
Czy Twój partner robi z siebie ofiarę ?

Polega to na tym, że manipulator wyolbrzymia swoje osobiste sprawy, często przerysowuje je lub wymyśla choroby, cierpienia i poświęcenia. Mówi jaki to nie jest nieszczęśliwy. Czasami faktycznie jest w stanie skrzywdzić siebie naprawdę. Doprowadza do tego, że trzeba się nim zajmować i litować nad jego losem. Bardzo często odwraca w ten sposób uwagę od tematu rozmowy lub sytuacji, która mogłaby go pokazać w złym świetle. Gra słabą, bezsilną ofiarę, by wykorzystać twoją dobrą wolę, instynkty ochronne, poczucie moralności i obowiązku. Takie zachowanie występuje często naprzemiennie z wrzucaniem w poczucie winy.

5. 
Czy czujesz się deprymowana a Twoje zachowanie, osiągnięcia są deprecjonowane ?

Osoba toksyczna często żartuje i krytykuje w taki sposób, by ofiara poczuła się gorsza i bardziej niepewna siebie. Przykłady mogą być różne, od twojego zachowania i wyglądu, poprzez starszy model telefonu, po braki w twoim wykształceniu. Manipulator ma nadzieję uzyskania psychologicznej władzy nad Tobą. Obok sarkazmu najczęstszą metodą jest niesprawiedliwe osądzanie, wyzywanie, marginalizowanie, ośmieszanie i poniżanie, byś czuł się źle we własnej skórze. To również wmawianie drugiej stronie, że jest niewystarczająco dobra, coś jest z nią nie tak, lub że nieważne jak się stara i tak nic z tego nie wychodzi. Dla niej nikt nigdy nie będzie wystarczająco dobry. Będzie nieustannie poniżać aby samemu poczuć się lepiej.

6. 
Czy Twoje rozmowy z taką osobą przebiegają wg określonego schematu?

Ty starasz się poruszyć ważny dla Ciebie temat, tego jak się czujesz, jakie masz emocje. Jednak po pierwszym zdaniu druga osoba gwałtownie Ci przerywa, odwraca kota ogonem, wrzuca w poczucie winy, uprawia długi monolog, czyli tzw sałatkę słowną, gdzie pojawia się mnóstwo dodatkowych wątków, często powyciąganych z przeszłości i zniekształconych. Twój temat zostaje zepchnięty na margines, próbujesz tłumaczyć się i pokazać swój punkt widzenia ale już zaczynasz czuć się winna. Pojawiących się wątków jest coraz więcej, nie możesz przerwać, druga osoba podnosi głos lub zaczyna Cię deprymować i poniżać… Bez doświadczenia i przygotowania ciężko sobie poradzić w takiej rozmowie. Najczęściej, będąc sprowokowanym - wybuchamy, co od razu wykorzystuje rozmówca lub poddajemy się dla tzw świętego spokoju. 

7. 
Czy doświadczasz Gaslightingu ?

To jedna z najbardziej podstępnych taktyk manipulacyjnych, ponieważ działa poprzez wypaczanie i podważanie twojego poczucia rzeczywistości. Osoba toksyczna wmawia swojej ofierze, że to, co zobaczyła lub usłyszała nie wydarzyło się lub miało zupełnie inny przebieg. Kwestionuje nie tylko zachowania i zdarzenia ale również uczucia i emocje. To nadwyręża zdolność ufania sobie i często idzie w parze z wyżej wymienionymi technikami, jak wrzucanie w poczucie winy, deprymowanie czy robienie z siebie ofiary aby uwiarygodnić jej oszustwa.

8. 
Czy zauważasz triangulację ?

Triangulacja to technika polegająca na wciąganiu w manipulacje osób trzecich. Kiedy osoba toksyczna potrzebuje poprzeć swoją wersję wydarzeń, opinię lub po prostu szuka możliwości kontaktu i wyciągnięcia informacji od swojej ofiary, to często angażuje wspólnych znajomych, kogoś z rodziny. Kogoś, komu przedstawi swoją wersję wydarzeń i zaangażuje do działań w ramach swoich manipulacji. Czasami wymyśla fikcyjne osoby, od których niby coś usłyszał, czegoś się dowiedział. W ramach tych działań wina osoby toksycznej ulega rozproszeniu na innych.

9. 
Czy zauważasz latające małpy ?

Latające małpy to osoby spoza relacji wysyłane w celu dopełnienia manipulacji. Często posługują się oskarżeniami, nieprzychylnymi opiniami zasłyszanymi od manipulatora. Często wypowiadają się w jego imieniu. Im jest ich więcej, tym trudniej jest nam się bronić. Również sami możemy zacząć wątpić w siebie, swoje osądy i postrzeganie rzeczywistości.

10. 
Czy doświadczasz prowokowania Cię, a następnie ataku ?

Technika ciągłego prowokowania (Baiting) ofiary do momentu jej gwałtownej i emocjonalnej reakcji, np. gniewu, wybuchu złości, czy żalu. Najlepiej jeśli manipulatorowi uda się to uzyskać w obecności innych. Wtedy emocjonalna reakcja ofiary staje się kolejnym „dowodem” np. na jej niestabilność psychiczną. Ma to na celu oszustwo polegające na odwróceniu ról - pokazanie, że prawdziwa ofiara jest sprawcą, a osoba toksyczna jawi się wtedy jako jej ofiara. W ten sposób manipulator stara się przekonać innych do swoich kłamstw, a jeśli się to uda to otoczenie zwraca się przeciwko ofierze. Po takiej prowokacji następuje atak - publicznie manipulator udaje oburzenie, a jeśli jest sam na sam z ofiarą okazuje pogardę.

11. 
Czy jesteś angażowana / angażowany w "gierki" drugiej strony ?

Hoovering to niewinna zaczepka, tekst lub sms, który ma na celu wciągnąć Cię z powrotem w toksyczną rozmowę, sytuację lub związek. Takie angażowanie może mieć miejsce po zakończeniu relacji lub w trakcie jej trwania. Manipulator próbuje odzyskać kontrolę na różne sposoby, obiecując zmianę, wyrażając troskę o Twoje zdrowie, przynosząc prezenty. Jeśli dasz się wciągnąć zazwyczaj doświadczasz znanego Ci już scenariusza rozmowy lub sytuacji.

12. 
Czy Twój partner obiecuje zmianę swojego zachowania ale tak naprawdę nic się nie zmienia ?

Pozorna zmiana to manipulacja kiedy osoba toksyczna czuje, że może coś stracić lub że może zostać zdemaskowana. Kiedy usłyszy Twoją decyzję o odejściu, to Ty w odpowiedzi usłyszysz, że on na pewno się zmieni, zrobi wszystko bylebyś tylko został / została. Bardzo często, gdy kryzys się kończy, takie osoby wracają do swoich nawyków. „Zmienię się” często oznacza krótkotrwałą zmianę do momentu wyjaśnienia nieprzyjemnej dla niego sytuacji.

13. 
Czy doświadczasz kampanii oszczerstw ?

To działanie, podczas którego osoba toksyczna rozpowszechnia plotki i kłamie na Twój temat. Typowa kampania oszczerstw polega na przedstawieniu ofiary jako kogoś niezrównoważonego, uzależnionego, oszusta, złego rodzica, itd. Manipulator tworzy półprawdy, rzuca fałszywe oskarżenia dotyczące ofiary, kreuje podejrzenia, podważa wiarygodność i zdrowie psychiczne. Manipulatorzy często mają swoją grupę odbiorców, znajomych, rodzinę, która wtóruje im bez cienia wątpliwości. Czują się wtedy lepsi i mocniejsi, zdobywają przewagę, przed którą rzeczywiście ciężko jest się obronić.

14. 
Czy doświadczasz love bombarding’u i odrzucania na zmianę ?

Bombardowanie miłością to strategia manipulacji, stosowana w początkowej fazie relacji. Zapewnia bardzo szybkie uwikłanie ofiary w relację z osobą toksyczną. Manipulator wywiera presję na szybkie zaangażowanie, jednak gdy osiągnie swój cel, kończy się bombardowanie, a zaczyna poniżanie. Te dwa modele zachowania często następują po sobie, przeplatane pozorną zmianą osoby toksycznej.

15. 
Czy jesteś nadmiernie czujna / czujny ?

Nadmierna czujność to stan często doświadczany przez ofiary przemocy psychicznej.
Taka osoba staje się irracjonalnie uważna, aby poradzić sobie z chaotycznym zachowaniem sprawcy i często fizyczną i emocjonalną przemocą. Zawsze ma się na baczności, starając się przewidzieć i uniknąć potencjalnego zagrożenia. W efekcie prowadzi to do stanu zwiększonego niepokoju. Powodując uczucie wyczerpania, osłabienia emocjonalnego i fizycznego, dewastując naturalny system obronny organizmu i stale go przeciążając.

Aby otrzymać wynik podaj proszę swój adres email
Podaj proszę swoje imię