parallax background

Fundacja Liberos


Fundacja Liberos powstała z myślą o niesieniu pomocy umożliwiającej osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji.

Zrozumienia toksycznych relacji, które często rzutują na całe życie i ich wpływu na każdego członka rodziny.
Nauczamy jak patrzeć, żeby zauważać krzywdę, której nie widać.

Bezpłatne konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby:


 • Znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które potrzebują wiedzy i wsparcia
 • Pragnących zdobyć wiedzę jak radzić sobie w toksycznych związkach, dlaczego w nich tkwią i jak obronić się przed manipulacją
 • Chcące zdobyć wiedzę z zakresu przeciwdziałania przemocy psychicznej
 • Potrzebujące pomocy prawnej lub psychologicznej
 • Które widzą dyskryminację i łamanie praw człowieka, zwłaszcza praw dziecka, chcący interweniować
 • Którym zależy na tym, aby podnieść swoje kompetencje wychowawcze
 • Doświadczające przemocy psychicznej, bądź fizycznej, chcące dowiedzieć się jak sobie z tym radzić oraz co zrobić w tej sytuacji
 • Będące przed rozwodem lub podejmujące decyzję o zakończeniu związku, które chcą zadbać o bezpieczeństwo emocjonalne dzieci i swoje
 • W trakcie lub po rozwodzie i potrzebujące wsparcia, w tym prawnego lub psychologicznego
 • Pragnące zmienić swoje dotychczasowe życie, bez względu na to, na jakim etapie życia są
 • Potrzebujące wsparcia podczas rozpraw sądowych, kontaktów z przedstawicielami prawa, ośrodkami pomocy społecznej i rodzinie, zespołami orzekającymi OZSS


 • Konsultacja trwa do 60 minut.
  Jest bezpłatna i odbywa się telefonicznie.

  Czy jesteś w toksycznej relacji ? - TEST

  Toksyczna relacja to związek, w którym brak jest partnerstwa oraz poszanowania drugiej osoby. Zachowania jednej strony powodują dyskomfort psychiczny lub nawet fizyczny drugiej. Często osoba toksyczna przejawia cechy lub zachowania narcystyczne lub jest osobą z zaburzeniem osobowości typu narcystycznego, histrionicznego, nawet psychopatycznego.

  Rozwiązując test możesz poznać takie zachowania lub sposoby manipulacji, o których wcześniej nie miałaś / miałeś pojęcia.

  Obszary naszych działań

  Czym są toksyczne relacje i przemoc psychiczna, skoro ich nie widać?
  Z przykrością stwierdzamy, że wielokrotnie spotkaliśmy się z niekompetencją „specjalistów” w zakresie wiedzy na temat destrukcyjnych związków oraz przemocy psychicznej. Osoby, które mogłyby zainterweniować i wpłynąć na sytuację, same dają wmanewrować się w manipulacje lub nie wiedzą jak reagować, co należy zrobić aby pomóc. Brakuje im wiedzy lub chęci do zaangażowania się. Chcemy skutecznie wpłynąć za zwiększenie tej świadomości wśród dorosłych i specjalistów. Zależy nam także na wsparciu dzieci, które są wychowywane przez toksycznych rodziców.

  Działamy na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Nasze cele statutowe realizujemy poprzez edukowanie dzieci, rodziców i opiekunów prawnych, pracowników społecznych, sędziów i mediatorów w formie spotkań, szkoleń i warsztatów. Dostarczamy wiedzę wydając Magazyn Liberos.

  Współpracujemy z instytucjami i urzędami zajmującymi się interwencją kryzysową, edukacją, oświatą, zdrowiem psychicznym, opieką społeczną, przeciwdziałaniem patologiom. Nasza filozofia oparta jest na na faktach i badaniach. Tworzymy wysokiej jakości projekty na dużą skalę, wdrażamy oddolne strategie związane z rozwojem i bezpieczeństwem dzieci - zarówno na szczeblu krajowym, jak i samorządowym. Stale poszukujemy partnerów i darczyńców.
  Jeżeli nasza misja jest Tobie bliska - zaangażuj się.

  Liberos stop alienacji rodzicielskiej
  Fundacja Liberos opieka naprzemienna

  W podejmowanych działaniach dbamy o zapobieganie łamaniu praw człowieka. Kładziemy nacisk na przeciwdziałanie wydarzeniom takim jak : zaniedbanie, alienacja rodzicielska, naruszanie nietykalności, parentyfikacja i inne formy znęcania się psychicznego oraz fizycznego przez prawnych opiekunów dziecka.

  Czynnie uczestniczymy podczas spraw cywilnych i karnych. Występujemy jako obserwator oraz strona społeczna w toczących się postępowaniach sądowych oraz podejmujemy odpowiednie kroki dla ochrony praw obywateli, a zwłaszcza dzieci.

  Patroni i partnerzy

  IPA Polska
  savoir7