5 lipca 2021

VIDEO: Wywiad z Beatą Pawlikowską o toksycznych relacjach z narcyzem.

Narcyzm to głębokie, podświadome przeświadczenie o własnej wyjątkowości i wyższości. Narcyz instynktownie zakłada, że jego potrzeby i pragnienia są ważniejsze, żąda więc od najbliższych takiego postępowania, które pomoże je zaspokoić, a jednocześnie wydaje się być nieczuły na potrzeby innych ludzi. Brakuje mu empatii, zrozumienia emocji drugiego człowieka, chęci pomocy i współpracy. Narcyz stawia żądania, budzi poczucie winy, potrafi po mistrzowsku manipulować uczuciami innych ludzi, żeby osiągnąć zamierzony cel.
5 lipca 2021

Ofiara: doświadczenie życiowe czy strategia manipulacji?

Wszyscy wiemy, jak ważne jest środowisko rodzinne, zwłaszcza w rozwoju emocjonalnym i społecznym. Rodzina stanowi jeden z najistotniejszych czynników w kształtowaniu się osobowości człowieka. Oddziaływanie rodziny na rozwój dziecka dokonuje się między innymi przez dostarczenie mu wzorców i standardów wykonywania czynności oraz zachowania się, stwarzanie warunków wyzwalających różne formy jego aktywności, zaspokajanie potrzeb dziecka, stymulowanie jego rozwoju poznawczego oraz przekazanie mu wzorców opracowania i interpretacji nabywanych doświadczeń.
3 lipca 2021

Ochrona dziecka w trakcie rozstania rodziców

W opracowaniu chciałam się skupić tylko na sytuacji, w jakiej znaleźć się może dziecko w trakcie i po rozwodzie, rozstaniu rodziców. Odpowiem na pytanie, jakie są możliwości prawne pomocy małoletnim, podczas gdy rodzice nie mogą lub nie chcą dojść do porozumienia w sprawie kontaktów z dzieckiem? Kiedy sąd powinien ingerować? Czy dziecko ma prawo się wypowiedzieć? W czym mogą pomóc specjaliści?
3 lipca 2021

Dobro dziecka z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jako najwyższa wartość. Jak dobro dziecka jest postrzegane w orzeczeniach sądów powszechnych i Sądu Najwyższego

Sformułowanie „dobro dziecka” do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zostało wpisane aż siedemnastokrotnie. Pojawia się ono zarówno w przepisach dotyczących wyroku rozwodowego, władzy rodzicielskiej jak i w tych poruszających kwestię przysposobienia. Stanowi tym samym rdzeń i esencję kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Pomimo faktu, iż klauzula ta pojawia się przy okazji większości rozstrzygnięć dotyczących małoletnich, na tę chwilę nadal brak legalnej definicji. Zdarza się, że mamy do czynienia z sytuacjami nadużywania sformułowania „dobro dziecka” w celu ukrycia rzeczywistych zamiarów.
3 lipca 2021

Luki w prawie związane z niemożnością egzekucji postanowienia o przymusowym odebraniu dziecka

Wydanie dziecka: czym jest ta instytucja? - Jaki ma przebieg? Z jakimi trudnościami spotykają się rodzice (bądź inne jednostki uprawnione do odbioru dziecka)? Czy nasz system prawny zapewnia odpowiednie narzędzia, by proces ten przeprowadzić w mądry, zorganizowany i przemyślany sposób?
3 lipca 2021

Z narcyzem w związku – jak rozpoznać i radzić sobie z toksyczną relacją?

Narcyzm to głębokie, podświadome przeświadczenie o własnej wyjątkowości i wyższości. Narcyz instynktownie zakłada, że jego potrzeby i pragnienia są ważniejsze, żąda więc od najbliższych takiego postępowania, które pomoże je zaspokoić, a jednocześnie wydaje się być nieczuły na potrzeby innych ludzi. Brakuje mu empatii, zrozumienia emocji drugiego człowieka, chęci pomocy i współpracy. Narcyz stawia żądania, budzi poczucie winy, potrafi po mistrzowsku manipulować uczuciami innych ludzi, żeby osiągnąć zamierzony cel.
3 lipca 2021

Dziecko w roli rodzica, czyli kilka słów o parentyfikacji

Parentyfikacja - zjawisko, w wyniku którego dochodzi do odwrócenia ról w rodzinie. Dziecko przyjmuje na siebie zadania i obowiązki rodzica, wyraźnie przerastające jego możliwości. Pozornie wydawać by się mogło, że jest to postawa godna podziwu, a nad wyraz odpowiedzialne dzieci to powód do dumy dla rodziców.
3 lipca 2021

System wspiera przemoc czy skutecznie ją zwalcza?

Kolejny przypadek, stała procedura. Sytuacja zataczająca koło, bez realnej zmiany. Problem nadal istnieje, ale kiedy się „wycisza” można uznać go za zamknięty. Zapraszamy do zapoznania się historią, którą podzieliła się z nami pani Anna z Wrocławia. Pani Anna zgłosiła się do ośrodka pomocy społecznej, gdzie został omówiony jej problem.